Array
  • Array
  • Array
  • Array
Vårdval Västra Götaland

Basprogram BVC

Ålder Besök Vaccination Övrigt
1-4 v Sjuksköterska Hembesök
Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
4-6 v Läkare
Sjuksköterska
Läkarundersökning
Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
6-8 v Sjuksköterska Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
EPDS
3 mån Sjuksköterska 1) Difteri, stelkramp,
kikhosta, polio och
haemophilus influenzae typ B,
Hepatit B
2) Pneumokocker
Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
4 mån Sjuksköterska Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
5 mån Sjuksköterska 1) Difteri, stelkramp,
kikhosta, polio och
haemophilus influenza typ B,
Hepatit B
2) Pneumokocker
Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
6 mån Läkare
Sjuksköterska
Läkarundersökning
Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
8 mån Sjuksköterska Hembesök
Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
Hörselutveckling
10 mån Sjuksköterska Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
12 mån Läkare
Sjuksköterska
1) Difteri, stelkramp,
kikhosta, polio och
haemophilus influenza typ B,
Hepatit B
2) Pneumokocker
Läkarundersökning
Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
18 mån Sjuksköterska 1) Mässling, påssjuka
och röda hund
Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
21?2-3 år Läkare
Sjuksköterska
Läkarundersökning
Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
Språkutveckling
BMI
4 år Sjuksköterska Hälsokontroll
Utvecklingsbedömning
Syn- och spark/talutveckling
BMI
5 år Sjuksköterska 1) Difteri, stelkramp,
kikhosta och polio
Hälsokontroll
Sammanfattning av BVC-tiden inför skolstart
BMI

 

*Till riskgrupper ges BCG-vaccin mot tuberkolos