Array
Vårdval Västra Götaland

Om Allemanshälsan

Allemanshälsan bedriver primärvård med fyra vårdcentraler i Västra Götalandsregionen och startade sin verksamhet i oktober 2009 av läkare som både äger och driver verksamheten.
Allemanshälsans vision är att vara det naturliga förstahandsvalet för invånarna inom Västra Götalandsregionen.

Värderingar

Vår verksamhet bedrivs utifrån en jämlik och värdig människosyn där vårt mål är att alltid ha patienten i centrum. För patienten ska vår verksamhet vara välkomnande, erbjuda ett bra bemötande och en hög kvalitet samt se den enskildes behov.

För patienten ska våra vårdcentraler vara ett naturligt förstahandsval inom Västra Götalandregionen och vi har en hög tillgänglighet och flexibilitet i vårt arbete.

Hos oss kan du få akuttider till läkaren samma dag!

Kvalitet

Vår ledstjärna är ett kontinuerligt kvalitetsarbete som genomsyrar verksamheten både i kontakten med Dig som patient och även kompetensutveckling av våra duktiga läkare och sköterskor.

Motiverade, engagerade och kunniga medarbetare är en förutsättning för en hög kvalitet i vår verksamhet. Allemanshälsan strävar ständigt efter att vara en vara arbetsplats där människor trivs och där möjligheter till personlig utveckling och personligt ansvarstagande stimuleras.