Array
  • Array
Vårdval Västra Götaland

VÄLKOMMEN till våra
vårdcentraler och BVC

Vi erbjuder en god tillgänglighet med vård av hög kvalitet med specialistutbildad, engagerad och kompetent personal. På vårdcentralen arbetar vi förebyggande och hälsofrämjande.

Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du eller ditt barn blir sjuk eller behöver råd per telefon.

Du kan boka en tid genom att ringa vårdcentralen, via Mina vårdkontakter eller via länken ”Boka tid” på hemsidan.

Om du blir sjuk och behöver vård samma dag för en akut åkomma så har vi drop-in samtliga helgfria vardagar mellan kl 8-16. När du kommer till vår drop-in mottagning erbjuder vi dig en ungefärlig tid när du kan få tid hos läkaren.

Om du behöver vård kväll eller helg och inte kan vänta till nästkommande vardag vänder du dig till vår jourcentral.

Vid allvarliga eller livshotande tillstånd ring 112.

Vår verksamhet erbjuder också vaccinationer , hälsokontroller och intyg.

Vi har tid för dig.

Välkommen.